Quy chế hoạt động

1. Nguyên tắc và quy định chung

1.1. Website NhaBepDep.Com.Vn (sau đây gọi là “NhaBepDep”) là một website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và khuyến mại trực tuyến thiết lập bởi CÔNG TY TNHH TM XNK MINH ĐẠT – MST 0305521751

1.2. NhaBepDep là website giới thiệu sản phẩm, bán hàng trực tuyến dành cho các cá nhân, thương nhân (i) có nhu cầu giới thiệu, bán hàng hóa và/hoặc dịch vụ trên NhaBepDep; và (ii) đã ký hợp đồng với NhaBepDep để sử dụng dịch vụ thương mại điện tử và/hoặc dịch vụ khác trên NhaBepDep (sau đây gọi chung là “Thương Nhân”).

1.3. Khách hàng tham gia giao dịch trên NhaBepDep là (i) mọi cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 15 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua Sản Phẩm trên NhaBepDep; và (ii) mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam (sau đây gọi là “Khách Hàng”).

1.4. Sản phẩm giao dịch trên NhaBepDep bao gồm hàng hóa/dịch vụ/voucher/giấy chứng nhận dịch vụ (sau đây gọi chung là “Sản Phẩm”).

1.5. Mọi hoạt động mua bán Sản Phẩm trên NhaBepDep phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của cả Thương Nhân và Khách Hàng. Trong mọi trường hợp, Thương Nhân sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Khách Hàng đối với mọi vấn đề liên quan đến Sản Phẩm do Thương Nhân cung cấp trên NhaBepDep.

1.6. NhaBepDep sẽ ghi âm và lưu giữ lại nội dung (i) các cuộc gọi của Khách Hàng đến số tổng đài chăm sóc khách hàng của NhaBepDep; và (ii) các cuộc gọi từ bộ phận chăm sóc khách hàng của NhaBepDep cho Khách Hàng (sau đây được gọi chung là “Bản Ghi Âm”). Bản Ghi Âm sẽ được dùng làm bằng chứng trong trường hợp có tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch tại NhaBepDep, tùy theo quyết định của NhaBepDep.

1.7. Bằng việc tham gia giao dịch trên NhaBepDep, Thương Nhân/Khách Hàng được xem là đã tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của mình và đồng ý bị ràng buộc bởi Quy chế hoạt động website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử NhaBepDep.Com.Vn (sau đây gọi là “Quy Chế”) đang có hiệu lực vào thời điểm Thương Nhân/Khách Hàng thực hiện giao dịch.

2. Quy trình giao dịch

2.1. Quy trình giao dịch dành cho Khách Hàng.

Khách Hàng thực hiện theo các bước sau đây:

 • Khách Hàng tìm kiếm các Sản Phẩm theo nhu cầu; xem kỹ các thông tin liên quan và lựa chọn Sản Phẩm phù hợp với yêu cầu để cho vào đơn đặt hàng của Khách Hàng (sau đây gọi là “Đơn Đặt Hàng”)
 • Khách Hàng rà soát lại các thông tin của Đơn Đặt Hàng trước khi thanh toán. Khi Khách Hàng nhấn (click) vào ô “Thanh Toán” tại Mục Phương thức thanh toán để tiến hành thanh toán Đơn Đặt Hàng của mình có nghĩa là Khách Hàng xác nhận đã rà soát thông tin Đơn Đặt Hàng và đồng ý là Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch sẽ được áp dụng cho giao dịch mua Sản Phẩm của Khách Hàng trên NhaBepDep.
 • Khách Hàng thực hiện việc xác nhận/hủy Đơn Đặt Hàng theo quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch trên NhaBepDep.
 • Khách Hàng thực hiện thanh toán theo quy trình được quy định tại Chính Sách Thanh Toán trên NhaBepDep.- Sản Phẩm của Khách Hàng sẽ được giao/vận chuyển theo Chính Sách Giao Hàng trên NhaBepDep.
 • Mọi tranh chấp, khiếu nại phát sinh (nếu có) của Khách Hàng sẽ được giải quyết theo quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch trên NhaBepDep.

2.2. Quy trình giao dịch dành cho Thương Nhân.

Quy trình giao dịch của Thương Nhân tuân thủ theo hợp đồng/thỏa thuận giữa Thương Nhân đó và NhaBepDep(sau đây gọi là “Hợp Đồng”) và các quy chế/quy định áp dụng cho Thương Nhân được đăng tải trên Trung tâm bán hàng/Trung tâm dịch vụ (merchant center), theo đó:

 • Thương Nhân thực hiện theo các bước sau đây:- Thương Nhân ký Hợp Đồng với NhaBepDep;
 • Thương Nhân cung cấp thông tin/hình ảnh/nội dung của Sản Phẩm để đăng tải trên NhaBepDep theo quy định tại Hợp Đồng và Quy Chế này;
 • NhaBepDep sẽ thu tiền mua Sản Phẩm của Khách Hàng khi Sản Phẩm được bán cho Khách Hàng và sẽ thanh toán cho Thương Nhân theo thỏa thuận tại Hợp Đồng; và
 • Thương Nhân chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc giải quyết khiếu nại, tranh chấp của Khách Hàng liên quan đến Sản Phẩm do Thương Nhân cung cấp trên NhaBepDep.

3. Đảm bảo an toàn giao dịch

NhaBepDep đã xây dựng cơ chế đảm bảo an toàn giao dịch cho Khách Hàng theo Chính sách bảo mật thông tin thanh toán.

4. Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin của Khách Hàng cung cấp khi giao dịch trên NhaBepDep sẽ được bảo mật theo Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin riêng.

5. Quản lý thông tin xấu

5.1. Khách Hàng và Thương Nhân không được phép sử dụng tiện ích, chức năng và/hoặc các chương trình khuyến mại của NhaBepDep trên NhaBepDep vào (i) những mục đích bất hợp pháp, lừa đảo, đe doạ, phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của NhaBepDep và đối tác của NhaBepDep; (ii) mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Khách Hàng/Thương Nhân vi phạm phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

5.2. Thương Nhân không được đăng trên NhaBepDep bất kỳ thông tin/hình ảnh/quảng cáo nào vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc vi phạm pháp luật và/hoặc vi phạm thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

5.3. Khách Hàng và Thương Nhân không được cung cấp hoặc tác động để được cung cấp những thông tin không đúng sự thật, có tính chất phỉ báng hoặc gây mất uy tín của NhaBepDep và/hoặc Thương Nhân và/hoặc Khách Hàng khác, dưới mọi hình thức.

5.4. NhaBepDep có quyền kiểm duyệt, rà soát thông tin đăng tải trên NhaBepDep bằng các biện pháp cần thiết. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy Chế này và pháp luật Việt Nam. Ngoài ra, NhaBepDep có quyền chấm dứt Hợp Đồng nếu Thương Nhân vi phạm.6. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM TRONG TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH LỖI KỸ THUẬT TRÊN NhaBepDep

Hệ thống kỹ thuật của NhaBepDep sẽ được duy trì trong tình trạng chạy ổn định, an toàn và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến việc cung ứng các dịch vụ thương mại điện tử và thực hiện các giao dịch trực tuyến. Tuy nhiên, NhaBepDep không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại, tổn thất của Khách Hàng phát sinh trong quá trình giao dịch trên NhaBepDep, trừ phi những thiệt hại, tổn thất này là do lỗi cố ý của NhaBepDep.

7. Quyền và trách nhiệm của NhaBepDep

7.1. Quyền của NhaBepDep

 • (i) Yêu cầu Thương Nhân thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng nội dung tại Hợp Đồng;
 • (ii) Yêu cầu Khách Hàng cung cấp thông tin chính xác, trung thực và cập nhật khi thực hiện giao dịch trên NhaBepDep;
 • (iii) Có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt ngay tư cách thành viên của Khách Hàng và quyền truy cập/ sử dụng tài khoản giao dịch của Khách Hàng trên NhaBepDep (sau đây gọi là “Tài Khoản NhaBepDep”) bất cứ thời điểm nào nếu NhaBepDep nhận định rằng việc tiếp tục cho phép Khách Hàng giao dịch có khả năng sẽ gây thiệt hại cho NhaBepDep và/hoặc Thương Nhân khác trên NhaBepDep mà không cần có sự đồng ý của Khách Hàng. Tuy nhiên, NhaBepDep sẽ thông báo trước cho Khách Hàng về việc tạm ngừng hoặc chấm dứt này.
 • (iv) Giữ bản quyền đối với hình thức, nội dung trên NhaBepDep theo pháp luật về bản quyền. Để làm rõ thêm, quyền sở hữu trí tuệ và quyền tài sản đối với NhaBepDep bao gồm nhưng không giới hạn giao diện, các thiết kế, trình bày (layout) các hình ảnh, thông tin của NhaBepDep là của NhaBepDep. Việc sử dụng giao diện, thiết kế, trình bày (layout) các hình ảnh, thông tin của NhaBepDep phải được sự đồng ý trước bẳng văn bản của NhaBepDep.

7.2 Trách nhiệm của NhaBepDep

 • (i) Đăng ký NhaBepDep với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • (ii) Xây dựng quy chế hoạt động, quy định, hướng dẫn cho Thương Nhân và Khách Hàng khi giao dịch trên NhaBepDep;
 • (iii) Ban hành cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người bán trên NhaBepDep được thực hiện chính xác, đầy đủ;
 • (iv) Yêu cầu thương nhân, tổ chức, cá nhân là người bán trên NhaBepDep cung cấp các thông tin theo quy định tại Mục 9.2 của Quy Chế này;
 • (v) Ngăn chặn và loại bỏ khỏi NhaBepDep những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh;(vi) Loại bỏ khỏi NhaBepDep những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này;
 • (vii) Lưu giữ thông tin đã đăng ký của Thương Nhân, Khách Hàng và cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan;
 • (viii) Hỗ trợ Khách Hàng giải quyết các tranh chấp phát sinh với Thương Nhân sau khi nhận được thông báo từ Khách Hàng theo quy định trên NhaBepDep;
 • (ix) Trong mọi trường hợp, NhaBepDep không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại, tổn thất của Khách Hàng/Thương Nhân phát sinh trong quá trình giao dịch trên NhaBepDep, trừ phi những thiệt hại, tổn thất này là do lỗi cố ý của NhaBepDep.Trong trường hợp Khách Hàng bị thiệt hại do lỗi cố ý của NhaBepDep, trách nhiệm của NhaBepDep đối với Khách Hàng chỉ giới hạn ở giá trị sản phẩm mà Khách Hàng mua trên NhaBepDep.

8. Quyền và trách nhiệm của khách hàng

8.1. Quyền của Khách Hàng

 • (i) Được đăng ký miễn phí Tài Khoản NhaBepDep với tên truy cập và mật khẩu riêng để tiến hành giao dịch trên NhaBepDep;
 • (ii) Được tự do mua Sản Phẩm trên NhaBepDep theo quy định của Quy Chế này;(iii) Có quyền khiếu nại Thương Nhân đối với mọi vấn đề phát sinh liên quan
 • đến giao dịch mua Sản Phẩm của Thương Nhân trên NhaBepDep;
 • (iv) Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền bảo vệ trong trường hợp tranh chấp với Thương Nhân không được giải quyết thỏa đáng;(v) Các quyền khác theo quy định của Hợp Đồng và pháp luật.

8.2. Trách nhiệm của Khách Hàng

 • (i) Chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ tên đăng ký, mật khẩu của hộp thư điện tử của mình và thông báo kịp thời cho NhaBepDep về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật đối với tên đăng ký và mật khẩu của mình;
 • (ii) Khi thực hiện giao dịch trên NhaBepDep, Khách Hàng sẽ phải cung cấp một số thông tin riêng như được yêu cầu tùy thời điểm. Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo là các thông tin mà Khách Hàng cung cấp cho NhaBepDep là chính xác, cập nhật và đầy đủ;
 • (iii) Khi mở Tài Khoản NhaBepDep, Khách Hàng có trách nhiệm tự bảo vệ tên truy cập và mật khẩu của mình và giám sát các thông tin có liên quan đến Tài Khoản NhaBepDep. Khách Hàng sẽ chịu trách nhiệm về việc Tài Khoản NhaBepDep của Khách Hàng bị sử dụng bởi bất cứ ai truy cập vào Tài Khoản NhaBepDep của Khách Hàng;
 • (iv) Bồi thường cho những thiệt hại mà NhaBepDep và/hoặc Thương Nhân phải chịu do Khách Hàng vi phạm Quy Chế này;
 • (v) Thông báo ngay với NhaBepDep theo hotline cung cấp tại Điều 10.4 của Quy Chế này khi có khiếu nại về Sản Phẩm và/hoặc Thương Nhân trên NhaBepDep;
 • (vi) Tuân thủ quy định của Quy Chế này và Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch;
  (vii) Các nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp Đồng và pháp luật.

9. Quyền và trách nhiệm của thương nhân

9.1. Quyền của Thương Nhân

 • (i) Được giới thiệu, quảng bá về Thương Nhân và Sản Phẩm của Thương Nhân trên NhaBepDep theo quy định của Quy Chế này;
 • (ii) Được bán Sản Phẩm trên NhaBepDep theo quy định của Quy Chế này và Hợp Đồng;
 • (iii) Các quyền khác theo quy định tại Hợp Đồng và pháp luật.

9.2. Trách nhiệm của Thương Nhân

(i) Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin như (i) tên và địa chỉ trụ sở của Thương Nhân hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân;

(ii) số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Thương Nhân hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân;

(iii) số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác cho Thương Nhân;(ii) Cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa, dịch vụ khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên NhaBepDep;(iii) Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ cung cấp trên NhaBepDep;(iv) Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử;

(v) Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên NhaBepDep;

(vi) Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật;

(vii) Giải quyết mọi khiếu nại, tranh chấp của Khách Hàng đối với giao dịch mua sản phẩm của Thương Nhân trên NhaBepDep theo quy định tại hợp đồng ký với NhaBepDep và quy định của NhaBepDep;

(viii) Tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh về thông tin doanh nghiệp và các thông tin khác được đăng tải trên NhaBepDep;

(ix) Đảm bảo tuân thủ quy định của hợp đồng đã ký giữa Thương Nhân và NhaBepDep;

(x) Có trách nhiệm đảm bảo Thương Nhân và/hoặc bất kì nhân viên, người lao động, người quản lý, của Thương Nhân không được lạm dụng các chương trình khuyến mại mà NhaBepDep hoặc Thương Nhân đang thực hiện để mua lại hàng hóa/phiếu sử dụng dịch vụ (Voucher hoặc GCN) mà Thương Nhân đang cung cấp trong chương trình khuyến mại đó trên NhaBepDep. Trường hợp NhaBepDep phát hiện Thương Nhân vi phạm quy định này, NhaBepDep có quyền:
– Yêu cầu Thương Nhân chấm dứt ngay hành vi vi phạm; và/hoặc

– Không xác nhận, từ chối hoặc hủy các Đơn Đặt Hàng phát sinh từ hành vi vi phạm nêu trên; và/hoặc- Khấu trừ mọi chi phí mà NhaBepDep đã bỏ ra (nếu có) để triển khai chương trình khuyến mại vào các khoản phải thanh toán cho Thương Nhân theo các hợp đồng đã ký kết giữa Thương Nhân và NhaBepDep;

(xi) Bồi thường cho những thiệt hại mà NhaBepDep và/hoặc Khách Hàng phải chịu do Thương Nhân vi phạm quy định của NhaBepDep và/hoặc hợp đồng ký với NhaBepDep.

10. Điều khoản áp dụng và cam kết

10.1. Quy Chế này có hiệu lực áp dụng ngay khi được đăng tải trên NhaBepDep.

NhaBepDep có quyền sửa đổi Quy Chế này bằng cách thông báo công khai trên NhaBepDep. Quy Chế sửa đổi có hiệu lực sau 05 (năm) ngày kể từ khi thông báo về việc sửa đổi Quy Chế được đăng tải trên NhaBepDep.

Trong trường hợp nội dung quy định tại Quy Chế, Hợp Đồng, Điều Khoản và Điều Kiện Giao Dịch có sự khác biệt thì áp dụng theo thứ tự ưu tiên như sau: (i) Quy Chế; (ii) Hợp Đồng; và (iii) Điều Khoản và Điều Kiện Giao Dịch.

10.2. NhaBepDep, Thương Nhân và Khách Hàng cam kết tuân thủ Quy Chế này.

10.3. Địa chỉ liên lạc chính thức của NhaBepDep là:

Công ty TNHH TM XNK Minh Đạt​

– Địa chỉ: Lầu 1 – 1244 Lạc Long Quân, P.8, Q.Tân Bình, TP.HCM

– Điện thoại: (028) 3860 2916

Showroom Phụ kiện bếp Thành Đạt

– Địa chỉ: 1246 Lạc Long Quân, Phường 8, Quận Tân Bình, TP. HCM

– Điện thoại: 0903 880 246 – 0903 908 199

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *