Rổ đựng bát dĩa ray thường

Rổ đựng bát, dĩa ray thường

Mã sản phẩm: DSPTJ007V, DSPTJ007U, DSTPJ007I2, DSPTJ007S, DSPTJ007Q, DSTPJ007T

Giá: 960.000 đ/bộ