Rổ chén dĩa diamond giảm chấn bắt mặt hộc inox 304

Rổ chén dĩa diamond giảm chấn bắt mặt hộc inox 304

Mã số: 303502, 303504, 303505

Giá bán: 2.280.000 đ/bộ