Giá kệ thực phẩm 4 rổ tủ dưới diamond bằng inox

Kệ thực phẩm 4 rổ tủ dưới diamond

Mã số: 309019

Giá bán: 3.050.000 đ/bộ