Giá kệ chén, dĩa, đũa và thanh treo

Chén dĩa đũa và thanh treo

Mã sản phẩm: W506

Giá: 929.000 đ/bộ