Giá kệ 6 tầng diamond giảm chấn bẻ trái – phải bằng inox

Kệ 6 tầng diamond giảm chấn bẻ trái – phải

Mã số: 205213

Giá bán: 33.980.000đ/bộ