MDH 02I.2

Thiết bị nhà bếp Malloca – Bếp từ MDH-02I

Bếp từ
Mã sản phẩm: MDH-02I
Giá: 11.000.000 VND