Thiết bị nhà bếp Malloca – Bếp 2 Gas AS 9502W

Bếp 2 Gas

Mã số: AS 9502W

Giá bán: 5.885.000 đ